FORSIDE VARMPRESNING PROCESSEN TYPER AF VÆRKTØJ METALTYPER & ANVENDELSE
Flash Player er ikke installeret
klik her for at installere den nyeste Flash player.
Metalpres Haarby A/S
Stærmosevej 18, DK-5683 Haarby
T: +45 64 73 24 00
F: +45 64 73 34 79
E-Mail: info@metalpres.dk
www.metalpres.dk

VARMPRESNING ER FORMGIVNING AF ET OPVARMET METALEMNE I ET FLERDELT VÆRKTØJ, SOM ER OPSPÆNDT I EN PRESSE.

DET BETALER SIG
Det betaler sig i mange tilfælde at varmpresse et emne fremfor at støbe det eller fremstille det ved bearbejdning.

Ved varmpresning bliver det færdige emne homogent, det vil sige kompakt og uden lufthuller. Hertil kommer, at produktet bliver meget stærkt og med en god ledeevne. Disse egenskaber gør emnerne attraktive som centrale komponenter i den elektriske industri, i armaturindustrien samt ved fremstillingen af ventiler. Varmpresning har dog også mange andre anvendelsesmuligheder afhængigt af materialevalg og udformning. Læs mere om dette under punktet ”Eksempler”.

Designeren/konstruktøren har meget frie hænder med hensyn til formgivning, hvilket giver mulighed for væsentlige besparelser af materiale og dermed omkostninger i indkøb. Det gælder specielt ved emner, hvis form er atypisk og som normalt vil kræve megen spåntagende bearbejdning.

Ved varmpresning kan råemnet presses ud i det sted eller de steder, hvor emnet er størst og på meget kort tid.

Det er ligeledes muligt at formgive tekst eller andre symboler på emnet direkte i smedeprocessen, ved at indgravere dette i formen, enten som negativ (ned i emnet) eller som positiv (ud fra emnet).

For at sikre det bedst mulige design for varmpresning, er det ofte en fordel at inddrage vore ingeniører og teknikere i udviklingsfasen.

FORDELE VED VARMPRESNING:
» Materialebesparelse
» Forøgelse af materialets brudstyrke og strækgrænse
» Mere homogent materiale = 100 % tryktæthed
» Bearbejdningsprocesser kan lettes eller helt undgås
» Glat og jævn overflade
» Relativt billige værktøjsomkostninger

Copyright © 2007 Metalpres Haarby A/S. All rights reserved. | Webdesign by Growhouse